Zakelijke astrologie

De horoscoop geeft informatie over iemands karakter.
Het passende beroep, de insteek bij samenwerkingsverbanden zijn uit de horoscoop te lezen.
De informatie is veelzijdig en zeker ook op zakelijk/organisatorisch niveau toepasbaar.
Een bespreking is op symbolen gebaseerd maar wordt geheel vertaald in heldere inzichtelijke bewoordingen.
Top

Zakelijk

De horoscoop is neutraal en kan daarom voor het moment van oprichting van een bedrijf gebruikt worden.
Voor kenmerkende momenten in uw loopbaan of bij belangrijke besluitvorming kan de horoscoop inzicht bieden.
Een inzicht vanuit een ruim perspectief toegesneden op maatwerk.
Veel gebruikte momenten:
- De aanvang van een eigen bedrijf,
- Een periode met ontslag en dus van sollicitaties,
- De voorbereiding van een fusie,
- Het begin van een nieuwe functie.
- Nieuwe ideeën opdoen als het werk stagneert.
Veel organisatie en communicatie blijft ondanks de techniek toch mensenwerk.
Een horoscoop geeft informatie over uw zaak en tevens over uw positie.
Ieder mens is persoonlijk in verandering, dat op het werk zijn weerslag vindt.
De omstandigheden en de markt zijn eveneens voortdurend in beweging.
Een zakelijke horoscoop analyse geeft een verdieping van de actuele processen.

Uit de zakelijke horoscoop is te analyseren:
- aandachtspunten voor de organisatie en een algehele sterkte/zwakte analyse
- onderlinge communicatie en overdracht
- actuele ontwikkelingen, evt. stagnatie en progressieve veranderingen.
Er komt geen zwart wit verhaal, wel een visie die mede gebaseerd is op de gegevens van de cliënt, want een consult krijgt pas diepgang als er informatie voorhanden is.
Voorspellen met astrologie is onzin, wel kun je de actuele ontwikkelingen zien bij een persoon of een bedrijf, de tijdsduur ervan en de onderliggende aard.
Op collectief niveau lopen crisis, bloeiperioden en nieuwe ontwikkelingen vaak ook parallel aan de hemellichamen.

Top

Persoonlijke horoscoop:


- analyse van het karakter
- daardoor zicht op het veld van communicatie
- het gedrag in samenwerking
- de creatieve mogelijkheden, slagvaardigheid
- de valkuil of de onbewuste weigering
- de specifieke meerwaarde
- het patroon van ontwikkeling
Deze analyse gebeurt in de regel mondeling via een twee uur durend consult.
Het kan echter ook schriftelijk.
Voor een analyse zijn de geboortedatum, tijd en plaats nodig evenals een korte C.V.

Top

Adrie van der Ven is meer dan 25 jaar astroloog van beroep.
Hij begeleidt veel mensen in beroepsadvies, andere mogelijkheden en loopbaanbegeleiding.
Tevens geeft hij analyses en advies aan bedrijven betreffende hun organisatie, aanpak van problemen en groeimogelijkheden.

Adrie van der Ven
Van Speijkstraat 108hs 1057HG Amsterdam
Tel:020-6830405
E-mail:a3vdv@xs4all.nl
Website: http://www.adrievdven.nl

home || updated 02-09-2009